Pěstovali jste už zelí na své zahradě?

Zelí hlávky

Je pravda, že zelí se na zahradách nepěstuje až tak zcela běžně. Rozhodně ale stojí zas to zkusit pěstovat alespoň rané odrůdy, které mají opravdu vynikající chuť. Nemělo by vás odradit ani to, že košťáloviny mají dlouhé vegetační období. Není přece nad vlastní zeleninu!

Jak je to s délkou vegetační doby
Pěstitele zeleniny odrazuje od pěstování zelí nejčastěji dlouhá vegetační doba, která je například u pozdních druhů dokonce celého půl roku dlouhá. Ti, kdo mají vyhrazenou jen malou pěstební plochu, si pěstováním košťálovin zablokují půdu, což je škoda. Pěstitelé, kteří mají plochy dostatek, by měli vyzkoušet alespoň některé zajímavé odrůdy ze skupiny raného zelí.

Rané odrůdy zelí
Rané odrůdy zelí mají až o polovinu kratší vegetační dobu než zelí pozdní. Obvykle je tedy sklidíte tak za 3 měsíce od data výsadby. Čímž se vám na dalšího čtvrt roku uvolní pěstební plocha pro jiné plodiny. Pro pěstování zelí v zahradě je nejvhodnější dobou výsevu druhá polovina března až duben. Například odrůdu ‚Sláva F1‘ je možné vysévat průběžně. A to až do půlky července. Její sklizeň pak tedy probíhá až na podzim, i když se jedná o ranou odrůdu. Raná odrůda ‚Murdoc‘ je zajímavá na pohled i na chuť. Hlávka tohoto druhu zelí je silně zašpičatělá a chuť zelí je natolik jemná a šťavnatá, že se z něj připravují velmi chutné letní saláty.

Výsev
Semena zelí je možné vysévat přímo na záhon. Ovšem pro malé zahrady je vhodnější formou klasická pěstovaná sadba. To znamená výsev do truhlíků nebo sadbovačů a po vzejití přepikýrování.

Půdní podmínky
Košťáloviny obecně mají velmi vysoké půdní nároky. Půda pro jejich výsev či výsadbu by měla být bohatá na živiny, dostatečně hluboká a hlavně dobře zásobená organickým hnojením. Je tedy jasné, proč zelí řadíme mezi rostliny 1. trati. Košťáloviny nemají v oblibě přílišné teplo, ale potřebují vydatnou zálivku. Jsou tedy vhodnou plodinou i do vyšších chladnějších oblastí, ovšem pokud mají tato místa dobré půdní podmínky.

Semena, osivo a jiné produkty můžete vyhledat i v našem katalogu produktů pro zahrádkáře.