Odzimování sekačky

Klíčem k úspěchu je dodržování sledu čtyř kroků, které se opakují vždy na jaře, v průběhu sezony i po jejím skončení:

– výměna filtru
– výměna oleje
– kontrola svíček a paliva.

Filtr – plíce sekačky
Po očištění stroje můžeme přejít k revizi útrob. Jak již bylo zmíněno, filtr je jednou z nejexponovanějších částí a také nejcitlivějších na opotřebování. Pokud je příliš zanesený, motor nebude mít dostatečný přívod čistého vzduchu, zanáší se a opotřebovává. Současně zvyšuje spotřebu paliva, což je zbytečným důsledkem, kterému se dá snadno předejít. Výměnu filtru provádíme v závislosti na frekvenci práce se sekačkou, tedy jak často ji používáme.

Životodárná tekutina pro motor
Zásadním krokem je pak výměna motorového oleje, resp. jeho doplnění. Pomocí měrky zjistíme, kolik ho v nádržce je a případně doplníme dostatečnou hladinu. Výměna oleje by měla nastat alespoň jednou za sezonu nebo jednou za 25 hodin provozu. Pokud sekačku používáte poprvé, doporučuje se olej vyměnit hned po prvních 5 hodinách provozu a pak již standardním způsobem.

Jiskra v oku
Zapalovací svíčky jsou další kapitolou pro úspěšný výjezd do travnatých porostů. Bez nich pro změnu motor vůbec nenastartujete, a proto je třeba dbát na jejich výměnu rovněž alespoň jednou za sezonu.

Energie sbalená v kanystru
Posledním krokem je palivo do motoru. Pokud necháte sekačku stát déle než měsíc, můžete mít problémy s vodou, kterou do sebe palivo přes zimu natáhne a znemožní start stroje. Doporučuje se buď palivo zcela „vyjet“ nebo naopak nádrž dolít až po okraj, aby se voda neměla kde srážet. Výraznou pomocí může být rovněž použití stabilizátoru přidávaného do paliva.