Jak pečovat o zahradu v předjaří

Hrabání: Listí, které zůstalo od podzimu ještě ležet v trávě, by se mělo nejpozději nyní shrabat a odstranit. Jde o to, abychom zabránili vzniku plísní.

Rychlý řez: Uschlé větve můžeme nyní, pár dnů před rašením listů a květů, ještě rychle ostříhat (pokud jsme to neudělali už na podzim).

Právě teď, kdy se dny začínají pomalu prodlužovat a slunce získává na síle, je mimořádně důležité, aby stále zelené dřeviny měly dostatek vláhy. Zalévat bychom je měli jen pozvolna, a to jen při suchém a nemrazivém počasí.

Buksusy zacloníme před prudkým sluncem, abychom je uchránily před úpalem – opravdu se nejedná o žádný vtip! 

Ochrana proti plísním: Když je delší dobu sucho, odstraníme z rostlin ochranu před mrazem, protože přílišná vlhkost by mohla vést ke vzniku plísní. Pro případ, že se vrátí silné mrazy, rostliny opět omotáme. Hlavně u růží je třeba dělat řádnou kontrolu, ochranu odstranit a půdu kolem růží prokypřit. Královna květin je na vznik plísní velmi náchylná a může to vést také ke vzniku různých druhů padlí a rzí.

Teple zabalit musíme rostliny, i když odstraníme ochranu před mrazem. Mrazíky můžou přijít i na jaře!