Čápi potřebují ke stěhování razítko úřadu

Čapí hnízdo Bohuslavice
Čapí hnízdo Bohuslavice

Chcete přestěhovat čapí hnízdo?

Jak postupovat?

Nejdřív je nutno požádat orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí nebo příslušnou správu chráněné krajinné oblasti či národního parku) o udělení výjimky k přestěhování hnízda čápů. Pokud orgán OP rozhodne o přestěhování čapího hnízda, je nutno posoudit každý případ samostatně s ohledem na danou lokalitu a možnosti umístění náhradního hnízda. Lze to řešit v podstatě dvěma způsoby:

Přestěhování čapího hnízda na podložku umístěnou nad komín nebo dráty elektrického vedení.

Tam, kde hnízdo můžeme ponechat na původním místě, ale nesmí zůstat na průduchu komína či drátech el. vedení, je nejlepším řešením rozebrání původního hnízda a jeho přemístění na podložku umístěnou nad komín či dráty. Čápi tak zůstanou na stejném objektu, ale hnízdo již nezpůsobuje žádné problémy. V tomto případě provedeme přestěhování hnízda před nebo po vyhnízdění čápů.

Přestěhování čapího hnízda na sloup s podložkou.

Původní hnízdo se úplně rozebere a přestěhuje i s mláďaty do vhodné vzdálenosti od původního hnízda (čím blíže, tím lépe) na nový objekt – volný sloup s vypletenou podložkou. Podložku (průměr cca 120 cm) vypleteme dostatečně tak, aby mláďata nemohla propadnout či vypadnout z hnízda.

Čápi dochovají mláďata na novém hnízdě a následující rok obsadí již toho hnízdo. Optimální doba načasování akce je zhruba kolem poloviny června, kdy mláďata jsou již dostatečně odrostlá. V žádném případě ji nelze provést v době, kdy čápi sedí na vejcích. Sloup s novou podložkou by měl mít přibližně stejnou výšku jako původní hnízdo, respektive by neměl být výrazně nižší. Při jeho umístění je nutno dbát na to, aby čápi měli volný přílet k hnízdu.

Jaké jsou nejčastější důvody žádostí o přestěhování čapího hnízda?

a) Hnízdo čápi postaví na provozovaný komín.
Čápi obsadí funkční komín (nejrůznější soukromé i veřejné objekty, rodinné domy) a zacpou jím průduch, takže komín není možné používat.

b) Hnízdo je umístěno na drátech elektrického vedení.
Čápi postaví hnízdo na sloupu el.vedení (NN, VN, VVN), takže se přímo dotýká drátů rozvodné sítě. Dochází k výkyvům napětí a zkratům.

c) Hnízdo je umístěno někde, kde ho z hygienických důvodů nelze ponechat.
Čápi si hnízdo postaví např. u frekventovaného chodníku, kde ohrožují kolemjdoucí trusem. Řešili jsme případ, kdy si čápi postavili hnízdo v potravinářském provozu, a pokud by nedošlo k přestěhování čápů, hygienik by provoz zastavil.

d) Hnízdo je umístěno na střeše objektu a svou vahou ničí střechu.

e) Hnízdo se nachází na objektu, který má být zlikvidován.
Hnízdo je umístěno na objektu (nejčastěji komín nebo budova), který je nutno kvůli změně užívání objektu nebo špatnému technickému stavu zbourat.

Aktuálně je možné sledovat živé přenosy z Čapích hnízd – úvodní fotografie je z čapího hnízda v Bohuslavicích.

Čapí hnízdo Mladé Buky

Čapí hnízdo Bohuslavice

Velký dík všem, kteří se o čápy a čápátka starají.