Už jste vyseli hrášek? Je nejvyšší čas!

Hrách patří k nejstarším kulturním rostlinám. Některé druhy se pěstují pro lusky, většina však pro chutná a výživná semena. Má velmi krátkou vegetační dobu, takže je možné pěstovat jej jako předplodinu. Rozlišujeme 3 druhy hrachu: dřeňový, cukrový a hrách k vylupování.

Příprava půdy

Aby se hrachu dobře dařilo a měl dobré výnosy, je třeba pro jeho pěstování náležitě připravit půdu. Nejlepší je to na podzim. Přidat do ní kompost, zrýt a odplevelit. Půda pro pěstování hrachu by neměla být ani těžká ani zamokřená. Další doplňkové hnojení hrách nepotřebuje. Ideální je slunné stanoviště, které pozitivně ovlivní růst hrachu. Hrách se vysévá od března až do června, a to vždy podle dané odrůdy. Vyséváme jej přímo na záhon.

Dřeňový hrách

Tento druh hrachu se vysévá nejčastěji od dubna do června, a to do hloubky 4 – 5 cm. Jakmile rostliny dosáhnou výšky cca 10 cm, připravíme si pro ně pruty jako oporu anebo mezi ně natáhneme provázky. Dřeňový hrách se hrobkuje, aby nepoléhal. Sklizeň dřeňového hrachu probíhá podle měsíce výsevu, nejspíše od června. Sbírá se, dokud je šťavnatý a svěží.

Cukrový hrách

Cukrový hrách se rovněž vysévá od dubna do června. Jeho pěstování je nejvýhodnější, konzumuje se totiž celý, včetně lusků. Doba sklizně probíhá od poloviny června do srpna. Lusky musí být při sklizni ještě zcela jemné a mladé. Později sklizený už nemá tu správnou chuť.

Hrách k vylupování

Je ze všech tří druhů hrachu nejodolnější. Proto je možné jej vysévat již od posledního březnového týdne. Ve vegetačním období požaduje stejnou péči jako ostatní druhy hrachu. V polovině června začíná období jeho sklizně. Jeho lusky jsou tehdy dostatečně vyvinuté, přitom zrna jsou ještě křehká. Hrách k vylupování se sklízí jednak pro konzumaci za syrova nebo ke konzervování a pak také pro zralá již suchá semena, která slouží k zimnímu uskladnění.

Upozornění!

Na záhoně, kde byl pěstován hrách, se nemá následující 4 roky pěstovat žádná luskovina. Tím se preventivně zabrání případnému rozšíření chorob luskovin.