Jak stříhat kulovité koruny

Strom
Strom

Zima je období vegatačního klidu, a tedy ten správný čas, kdy se stříhají stromy.

Některé stromy, které tvoří kulovitou korunu, například akát, jasan nebo katalpa, mohou svojí korunou, která může dosáhnout průměru až pět metrů, zastínit velkou část vaší zahrady.

Jak stříhat kulovité koruny

Je tedy třeba uvážlivého prořezu a to na takovou velikost a tvar, který si přejete mít. Pravidelným prořezem tedy udržujeme korunu na vhodné velikosti, nenecháváme ji přerůst.

Většina stromů snáší prořez dobře a proto je občas možné použít i tzv. zpětný řez, kdy korunu ostříháme úplně a to těsně nad nasazením koruny. Takovýto “drsný” zásah je vždy nutné provádět v zimě, ale ve dnech, kdy je nad nulou.

Stromy na jaře rychle obrazí a čerstvé výhody zakryjí místa řezu.

Pozor však – existují i stromy, které řezy nemají moc rády. Mezi ně patří například javor. Pokud se tento chystáte upravit, tak ne v zimě, ale spíše koncem léta.