Přírodní zahrada

Napadlo vás někdy, že i přírodní zahrada může být krásná?

Významným rozdílem skutečných přírodních zahrad oproti jiným zahradním úpravám je nízká pracnost údržby.

V ekologicky zaměřených komunitách přírodní zahrady slouží dalším účelům, jako je například recyklace odpadu.

Cílem úmyslné tvorby takové přírodní  zahrady je zpravidla vytvořit prostředí které odpovídá filosofii majitele a vedlejším účinkem je možné zlepšení stavu přírody v místě.

Napodobováním přirozeného přírodního prostředí (biotopu) může poskytovat možnost zachování společenstev původních rostlinných druhů, vývinu a rozmnožování volně žijících živočichů. Některé přírodní zahrady, plní účel nejen dekorační, ale i rekreační.

Záměna s pojmem organické zemědělství

Pojem přírodní zahrady jsou mnohými lidmi vnímány jako zahrady, které jsou založeny na tzv. organickém zemědělství. Zpravidla pojem přírodní zahrada asociuje představu udržované zahrady ve stylu venkovské zahrady, v kterém jsou důsledně recyklovány odpady a není používány průmyslově vyráběné agrochemikálie.

Přírodní zahrady filosofií navazují na takové formy tzv. venkovské zahrady, které odmítají průmyslová hnojiva a pesticidy – organické zemědělství, ale architektonicky prokazatelně vycházejí spíše ze stylu anglického přírodního parku.

S ohledem na zvýšený zájem o ekologii je záměna pojmu organické zemědělství a přírodní zahrada časté a i ekologické organizace propagující organické zemědělství a další k přírodě vstřícnější formy hospodaření uvádí pod pojmem přírodní zahrada zahrádkářské postupy blízké organickému zemědělství.

Nepoužívání agrochemikálií je v přírodní zahradě vhodné, ale je ovšem asi jedinou styčnou plochou organického zemědělství a přírodních zahrad.

Zemědělství má na přírodu a biodiverzitu zpravidla negativní vliv (podle intenzity) a nijak nerozvíjí šance na přežití ohrožených, nebo místně ohrožených druhů. Naopak biodiverzitu (až na výjimky) logicky omezuje.