Jak ochránit své předměty?

Odpověď zní: Obalovým materiálem. Obalový materiál má dnes zcela bezesporu nemalý a jen těžce zastupitelný význam. A to nejen v jednotlivých průmyslových odvětvích, ale také v i naší domácnosti. Balíme do něj potraviny, předměty určené pro přepravu nebo pro účely jejich uchování, čímž je zároveň ochráníme před okolními nepříznivými vlivy. Obalíme si jím také např. kufr na dovolenou, což ho nejen zpevní, ale také ochání před případným znečištěním.

Musíte však vhodně vybrat typ obalového materiálu pro každou danou věc a také s přihlédnutím k účelu, který od něj očekáváte. Jen správný výběr vám zajistí maximální ochranu.
Obal má kromě své významné ochranné funkce také funkci sdělovací. Takže jednou z podmínek, které bychom při balení měli dodržovat, je určitý estetický vzhled.

A jaké materiály se k balení používají? Nejčastějšími obalovými materiály skladového hospodářství jsou ochranné fixační fólie. V případě křehkého zboží to jsou fólie bublinkové, dále pak kartónové obaly, jejichž rozměry jsou voleny dle specifických nároků baleného zboží. Od obálek až po krabice nadměrných velikostí.

Jaké jsou způsoby balení? V podstatě se jedná o dvojí typy, jak lze předměty zabalit. Prvním je využití automatických balících linek, které se používají k balení velkoobjemových nákladů paletového zboží. A druhým, který jistě všichni dobře známe a používáme, je balení ruční. Hlavní zásadou je, aby balení bylo provedeno dostatečně pevně a zafixovalo se např. lepenkou. Záleží na tom, co se balí a na jak dlouho – týká se zejména potravinového průmyslu (exspirace potravin).

V podstatě se dá říci, že stejně tak, jako pytle na odpadky chrání před ušpiněním váš koš na tříděný odpad, chrání obalový materiál předměty do něho balené. Když pytlík nenavléknete na koš správně, ušpiníte jej stejně a podobně je to i se špatným balením.