Jabloň obecná (Malus pumila)

Nízké okrasné a moštové jabloně jsou stromy vysoké až 10m, opadavé, často samosprašné. Plody jsou velké 1 -7cm, kulovité, zelené nebo červené. Délka jejich života je dlouhá.

Okrasné jabloně rostou divoce v živých plotech a oproti ovocným odrůdám mají menší, jasněji zbarvené plody. Jsou nepříliš chutné až zcela nepoživatelné, poskytují však vynikající zavařeninu.
Moštová jablka se podobají stolním a kuchyňským odrůdám, plody jsou velikostí mezi oběma extrémy, jsou ale hořké a trpké.

Vybrané okrasné jabloně se pěstují v parcích a jsou vhodnými opylovači pro jiné odrůdy. Pěstují se na polozakrslých odnožích jako drobné stromky.

Moštové odrůdy se roubují na vzrůstné nebo generativní podnože, poskytující možnost neomezeně bujného růstu.