Inteligentní rostliny – vidí a slyší?

Inteligentní rostliny
Inteligentní rostliny

Každý živý tvor musí vnímat své okolí. Zvířata k tomu používají oči, uši, hmat, … a vše zpracováavjí mozkem. Je to pro ně životně důležité.

Jak je to však u rostlin?

Jsou rostliny inteligentní?

Dle článku na 21stoleti.cz je dokázáno, že rostliny jsou schopné vidět světlo, vnímat složení půdy, reagovat na tlak a podle nejnovějších výzkumů i cítit vůně.

Ve stručnosti dle uvedeného článku:

Rostliny je možné přirovnat k pomalým zvířatům – hledají potravu, pohybovat se a bránit se.

Byliny i dřeviny vidí dle fotoreceptorům – rozlišují světlo a tmu, poznají z jaké strany svítí slunce. Některé druhy rosltil mají dokonce víe fotoreceptorů než člověk.

Rostliny mají chuť a hmat. Rozpoznají například kyselou a zásaditou půdu. Dokážou se orientovat dle chuti a růst tam, kde je půda bohatší na živiny. Díky hmatu reagují na tlak, dotek či gravitaci.

Rostliny slyší – jsou schopné reagovat například na zvuk vydávaný hmyzem. Hodně jim vadí zvuky housenek okusujících listí a brání se uvolňováním chemických látek.

Tak co vy na to?