Něco málo o enzymech

Enzymy nabízejí biologickou cestu a čistější řešení oproti chemické syntéze určitých průmyslových produktů. V posledních 10 letech se velmi dobře uplatnily čistící efekt v odpadních vodách a odpadních systémech. Enzymy jsou eko-efektivní; spotřebují méně vody, méně surovin, méně energie a neposlední řadě nepotřebují kyslík. Pracují v bezkyslíkatém prostředí, na rozdíl od baktérií. Dopad na životní prostředí je minimalizován, zatímco jsou vyráběny produkty za nižší náklady. Enzymy jsou složité látky bílkovinné povahy. V buňkách těla vznikají z aminokyselin, které organizmus získává trávením bílkovin obsažených v potravě. Enzymy urychlují a řídí všechny biochemické děje v organizmu. Proto se jim také říká biokatalyzátory. V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. Bez enzymů by stejné reakce trvaly stovky let. Enzym plní pouze jeden speciální úkol, na který je naprogramován. Každý enzym se jako klíč do zámku hodí jen k určité látce (substrátu), a tu mění jen určitým způsobem. V organizmu pak ohromné počty enzymů fungují jako dokonale sehraný orchestr, čímž jsou zajištěny nesmírně složité životní mechanizmy a pochody. Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu. Enzymy nabízejí biologickou cestu a čistější řešení oproti chemické syntéze určitých průmyslových produktů. V posledních 10 letech se velmi dobře uplatnily čistící efekt v odpadních vodách a odpadních systémech. Enzymy jsou eko-efektivní; spotřebují méně vody, méně surovin, méně energie a neposlední řadě nepotřebují kyslík. Pracují v bezkyslíkatém prostředí, na rozdíl od baktérií. Dopad na životní prostředí je minimalizován, zatímco jsou vyráběny produkty za nižší náklady. Bílá biotechnologie může přispět k udržitelnějšímu životnímu prostředí. Její postupy nebudou dál zatěžovat svět dnešními ekologickými problémy. Od Bílé biotechnologie se očekává zásadní přínos pro životní prostředí, spotřebitele a průmysl, například: Snížení spotřeby energie, surovin a vody Povede k lepší kvalitě odpadních vod. Pomůže vytvoří nové materiály a bio-paliva z odpadu Zabývejte se odstraňováním znečištění životního prostředí ekologickou cestou! Bio-katalytické procesy využívají schopnosti živých organismů nebo jejich biologických částí přeměňovat látky. Biologické reakce jsou jednodušší, méně nebezpečné, ekonomicky efektivnější a udržitelnější vzhledem k životnímu prostředí. TREPSAN Enzymatický přípravek ‘TREPSAN’, slouží jako významný podpůrný prostředek v celé šíři problematiky čištění odpadních vod … Ale nejprve o TREPSANU obecně :Jedná se o koncentrovanou, biologicky aktivní směs vybraných druhů enzymů s vysokou štěpící aktivitou pro rozklad organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, škroby, sacharidy, celulóza, fekálie apod. Všechny komponenty používané při výrobě jsou ekologické a schválené v rámci EU. Podařilo se nám vyvinout takový přípravek, který působí v aerobních i anaerobních systémech biologických ČOV. Velký význam má přípravek v letních měsících, kdy vlivem vysokých teplot dochází k výraznému snížení obsahu kyslíku v aerobních systémech a naopak zase v zimních měsících poklesem teploty vody ke snížení biologického čistícího procesu, kdy se oba uvedené případy mohou negativně projevit ve výkonu čistíren. Při používání našeho výrobku ‘TREPSAN’ v těchto obdobích nedochází k výraznému zvyšování sledovaných výstupních hodnot znečištění, což je žádoucí. Výhody přípravku ‘TREPSAN’: je netoxický a neagresivní, nepoškozuje životní prostředí, armatury ani žádné jiné materiály je biologicky zcela odbouratelný, nezávadný z mikrobiologického hlediska, tzn. neobsahuje patogenní a fekálně-koliformní bakterie a salmonely pomáhá stabilizovat čisticí efekt v biologických ČOV (snižuje CHSK, BSK 5, NL, EL) výrazně snižuje zápach odpadních vod i celých systémů zlepšuje kalové hospodářství – podporuje separaci kalu rozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémech a brání tvorbě úsad, což představuje podstatné omezení havarijních situací i mechanického čištění systémů omezením usazenin v odpadních systémech eliminuje výskyt hlodavců několikanásobně prodlužuje dobu vývozu jímky, žumpy či septiku nevadí mu protékající voda – okamžitě se naváže na nečistoty i staršího data jednoduchá aplikace tekutého přípravku a vysoká účinnost již při minimálním spotřebě