Jedlý les v ekozahradě

Jedlý les je člověkem vytvořený ekosystém složený převážně z plodících jedlých stromů, keřů, bylin. Jedlé může nejen ovoce včetně ořechů, kaštanů, ale i listy, květy, semena a hlízy. Díky nim je lidská strava pestrá tak, jak by měla být. Jestli začnete požírat i hmyz a kochající se kolemjdoucí, to již záleží pouze na vašich stravovacích návycích.

Jedlý les tak jak ho můžeme my vytvořit, se nikde v přírodě nevyskytuje. Myslím si, že není náhoda, že máme tak vyvinutý mozek i city, pomocí kterých jsme schopni samostatně tvořit i něco víc, než jen co tu již je. Zároveň máme i smysl pro zodpovědnost a svědomí, které nám jasně říká, co je dobré pro nás i pro okolí. V souladu s tímto naším vybavením rozhodně není vytváření monokulturních zákrskových sadů ani produkce jedy nasáklých nebo syntetických potravin. Každý člověk je vlastně bohem, který má svobodnou vůli tvořit cokoliv chce. A jako každý správný bůh, i každý z nás si pro sebe a své blízké může znovu vytvořit ráj. Zdravý, krásný, vonící, plodící, v němž je více zábavy a inspirace než práce. Vzor tu už máme, je to příroda. Mám pocit, že jsem tyhle věci psal již ve spoustě článků, ale budu v tom pokračovat tak dlouho, až to úplně každý pochopí a realita kolem nás podle toho bude vypadat.

Principem jedlého lesa je šikovně využít všechny užitečné vazby mezi rostlinami, živočichy, houbami a půdou a složit je dohromady v jeden celek z druhů, které jsme si vybrali. Výběr samozřejmě nemůže být náhodný, je potřeba mít znalosti o potřebách všech jeho složek. Naštěstí příroda v každém bodě tvoření pomáhá a vnímavému člověku naznačuje jakým směrem pokračovat.

Termín jedlý les začíná být ve světě mezi příznivci přírodního hospodaření poměrně známý. Jako první ho začal více propagovat pan Robert Hart v Anglii a nyní se v permakultuře běžně používá.

Co je pro nás ten pravý příklad?

Kde odpozorovat jak to ta příroda dělá? Naše české zkušenosti s lesem jsou poněkud zkreslené. Téměř všechny lesy na našem území byly vykáceny, znovu vysazeny, znovu vykáceny, atd. Smrková plantáž tvořící většinu lesů ČR není úplně to, co příroda měla na mysli. Až na nějaké borůvky, maliny a houby bychom se tam neuživili bez zabíjení zvířat, což ne každý je schopen a navíc takovéto lesy mnoho zvířat neuživí. Srnky tráví více času na polích a okusem nových výsadeb, než v lesích. Les obsahující jen jeden hlavní druh stromu není přirozený. Smíšený les nejednotného stáří složený z mnoha druhů poskytuje daleko rozmanitější prostředí pro faunu i flóru. Rostliny, které v dávných pralesech na našem území  rostly a zabydlovaly se tisíce let jsou pryč a nejsou schopny vrátit se samy od sebe po nějaké holoseči během desetiletí. A už vůbec ne pod samé smrky. Proto naším vzorem nebude svým uspořádáním běžný smrkový les, ale na listnáčích založený prales. Pralesy našeho pásma jsou sice ještě k vidění, ale též je silně poznamenala lidská činnost a hladovějící přemnožená zvěř. Divokých ovocných stromů se v nich moc nedochovalo. Naše mysl si jednodušeji představí spíše tropický prales, bující životem ve všech rostlinných patrech, plný plodů, listů, lián a květů, vytvářející vlastní mikroklima, kyslík a živiny. Samozřejmě s tou obměnou, že ho vytvoříme z rostlin rostoucích celoročně v našem podnebním pásmu a uděláme ho mnohem řidší, protože máme méně slunce než mají blíže k rovníku. Můžeme ho naplánovat tak velký nebo tak malý, aby se vešel na každou zahradu.

Výběr druhů je více než dostatečný. Byliny, nízké rostliny a keře vyžadující plné slunce budou před stromy a na okrajích, stínomilné v mezerách mezi stromy nebo pod nimi. Pnoucí jedlé liány vyplní jinak neosaditelná místa jako zdi, stěny, pergoly nebo staré stromy. Hlavní je pro nás střední a nejvyšší patro, kde se o úrodu a vyvážení koloběhů a funkcí celého ekosystému postarají stromy samotné. Stromy jsou pro nás nesmírně důležitá položka, viz Přírodní sukcese. Na rozdíl od plošně osázené dvojrozměrné zahrady získáme trojrozměrnou zahradu a úroda bude ze stejné plochy větší, rozmanitější a s menším vynaložením práce.  Běžný ovocný sad je opravdu 3D málokdy, protože pod stromy roste jen polosuchá tráva. Moderní ovocný sad je jako auto bez motoru – musí se táhnout, aby jelo (škůdci, postřiky, hnojení, zalévání, ořezávání, …). Tím motorem pro sad by byl podrost z keřů a trvalek, který tam přirozeně patří a láká ostatní pomocníky do práce. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Pod jedním vzrostlým stromem uprostřed trávníku nebo v parku někdy bývá chronické sucho, nic tam pořádně neroste. Z toho by vyplývalo, že stromy pod sebou vytvářejí sucho. No, ale v lese je stromů namačkáno spousta, je pod nimi vlhko a rostou tam dokonce houby. To proto, že jeden jediný strom uprostřed ničeho v úrodné české krajině je pouze lidský výmysl. Kousky řetězu také nemají smysl, když nejsou pospojovány dohromady. Příroda by nedovolila, aby ve stádiích sukcese vyrostl jediný strom, neobklopený podpůrnou vegetací, která mu dodává živiny ze svých odumřelých částí, stíní kořeny, hostí užitečnou faunu, slouží jako překážka větru vysušujícímu půdu, zachycuje dešťovou vodu ….. Když vidíte někde stát osamocenou památnou lípu, není to proto, že tam ta lípa tak vyrostla, ale protože byla osamoceně vysazena, nebo okolní vegetaci někdo časem zlikvidoval. Rostliny rostou a prosperují ve společenstvech!

Příroda umí udělat většinu práce sama…

Pokračování článku naleznete zde…