Ptačí nájemníci platí činži zpěvem

ptačí budka
ptačí budka

Ptačí budky nejčastěji vyrábíme ze dřeva, které nejvěrněji napodobuje přirozené dutiny, ve který jinak pták hledá místo k hnízdění. Je neškodné a vzniklé mikroklima se blíží přírodním podmínkám. Nevýhodou dřevěných ptačích budek je snad jen trošku více práce při zhotovení.

Výroba ptačí budky

Na ptačí budku ze dřeva budeme potřebovat prkna o síle 20 – 25 milimetrů. Ohoblujeme je pouze z jedné strany. Stranu, která bude vnitřkem budky, necháme neohoblovanou, abychom usnadnili ptákům zachytávání na stěnách.

Každý pták potřebuje – a zároveň bude hledat – budku úměrnou k jeho velikosti. Špaček či krutihlav se ubytuje v budce asi 30 centimetrů vysoké, se dnem 15 x 15 cm a vletovým otvorem 4,5 až 5 cm. Sýkora koňadra, lejsek, černohlavý a bělokrký, brhlík či  rehek zahradní zahnízdí v budce 25 cm vysoké, s postavou 12 x 12 cm a otvorem jen 3,2 cm v průměru.

Do dílu tvořícího dno vyvrtáme jeden až dva otvory, aby mohla odtékat voda a budka dýchala. – Dno připevňujeme mezi stěny, nikoliv zespodu. Budka musí být otvíratelná, abychom ji mohli na podzim vyčistit od zbytků potravy a podestýlky, kterou ptáci do budky nanosí.

Umístění ptačí budky

Pokud chcete mláďata uchránit před nepřáteli, nikdy na budku nepřipevňujte bidýlko. Dbejte na to, aby těsně u výletového otvoru nebyly větve. Vzdálenost vletového otvoru od dna budky by měla být alespoň 15 cm. Před strakapoudem ochráníte mladé ptáky oplechováním okolí vletového otvoru. V místech s vysokým výskytem koček a kun na vletový otvor nasadíme plechový kryt nebo plechovou trubici. Kočky ani kuny se pak do budky hůře dostanou.

Životnost dřevěné budky můžeme prodloužit nátěrem fermeží (natíráme však jen vnější strany).
Budku zavěste tak, aby její vletový otvor směřoval k místu, odkud hodláte ptáky na hnízdě pozorovat (k oknu pokoje, k lavičce na zahradě…). Zároveň se budeme snažit najít místo chráněné před prudkým slunce a větrem.

Chceme-li v okolí svého domu vyvěsit více stejných typů budek, je třeba rozmístit je v minimální vzdálenosti 20 metrů od sebe. Nebudou se tak křížit teritoria, která si ptáci budují  svým zpěvem. Vyvěsíme-li ptačí budky moc hustě, nebudou všechny osídlené – lokalita uživí jen určité množství ptáků. Rovněž se vedle sebe málokdy usadí ptačí páry vyvádějící mladé. (zr, jez)