Princip sukcese v zahradě

Sukcese je přirozená snaha přírody stále zdokonalovat vlastní efektivitu a krásu ve všech směrech, na každém místě. Je to její touha vytvořit všude to nejefektivnější stadium vývoje přírodních ekosystémů, a tím je dlouhověký rozmanitý les (prales). I na vaší zahradě! A začíná to plevelem.

Holá půda
Holá půda je pro přírodu naprosto nepřijatelná, protože vlivem eroze se odplaví velmi rychle živiny a vznikne mrtvá neúrodná krajina. Stejně jako se lidské tělo okamžitě snaží zacelit krvácející ránu, tak se i příroda snaží zahojit zrytý pozemek, nebo zorané pole. Tělo používá krevní destičky a jiné vymoženosti, příroda používá rostliny, námi nazývané plevel. Většinou jednoleté druhy, které se rychle šíří ve velkém množství. Není totiž času nazbyt. Prázdnota holé narušené země je díky tomu brzy pokryta svěží zelení, která svými kořeny zpevní půdu, poskytne jí stín před vysycháním a vytahuje živiny z větší hloubky na povrch, kde mohou být lépe využity pro další rostliny které přijdou potom. To vše umožní i život půdním mikroorganismům, hmyzu a menším živočichům, kteří půdu kypří a obohacují svými výkaly. Přírodní sukcese (posloupnost, následnictví, vývoj) tak úspěšně začala, život tohoto kousku země je zachráněn.

Přírodní sukcese postupuje postupně…
Jednoletý plevel roste rychle, žije krátce a rychle tak doplní potřebné živiny. Jak jde čas, postupně ho nahradí a vytlačí trvalky a trávy, které také ještě řadíme do kategorie plevel. Hustá změť listů, stonků a květů poskytne podmínky k obživě a přežití dalším druhům hmyzu, živočichů a ptáků. Množství živé hmoty (biomasy) se zvětšuje, a stále více minerálních živin z půdy je měněno a využíváno na zelenou hmotu, která po odumření obohatí zem o množství humusu (princip mulče, kompostu). Pokud proces bude nerušeně pokračovat, za pět až deset let bude dříve plevelné pole pokryto keři a semenáčky stromů, pocházejících z náletů a ptačího trusu. Do takového prostředí se už mohou nastěhovat i velká zvířata. Při dostatečné vlhkosti a úrodnosti půdy, křoviny během dalších dvaceti let z větší části ustoupí mladému lesíku. Sukcese je neustálý, ale nestejnoměrný proces. Přirozená krajina proto obsahuje jako mozaika všechny její stadia, od luk, bažin, stepí a křovisek až po lesy. V kterémkoliv bodě může být totiž vrácena do raného stadia, například přírodní katastrofou jako je požár od blesku, silný vítr, záplavy či sucha – dnes však převážně vinou lidských činností. Existují sice přirozené stále travnaté plochy obsahující sem tam strom, jako třeba louky, stepy, savany a prérie, ale k tomu jsou potřeba velmi specifické podmínky, například málo deště, časté ohně, neustálé spásání zvířaty. Vzhledem k faktu, že nikde za plotem nevidíme stáda bizonů, ani zahradu v plamenech a většina lidí i za sucha pravidelně kropí, je napodobování savan a prérií na českých zahradách krajně absurdní a namáhavé.

Vývoj přírodních ekosystémů na zahradě
Nejdříve je nutné si uvědomit, že přírodní zákony platí i pro náš pozemek, nezávisle na tom, kolik jste za něj zaplatili, nebo jestli ho máte po babičce. Klasické zahrady jsou zuby-nehty udržované v ranném stadiu sukcese, a ať bojujete sebevíc, nikdy nemůžete vyhrát. Trávník, letničky, jednoleté zeleniny, okopávání, rytí, orání, odplevelování, ….. jsou všechno znaky poraněné země, kterou se příroda snaží zahojit. Hnojením a zaléváním si boj ještě ztížíte. Plevel ve vašem trávníku a záhonech je dobře míněná pomoc přírody, pomáhající k uvedení vašeho pozemku nacházejícího se (vývojově z hlediska sukcese) na úrovni mateřské školky, do základní školy. Náletové semenáčky stromů mají zase být pro váš pozemek protekční vstupenkou na střední školu.

Zahájíte-li boj proti plevelům pletím, velmi rychle poznáte, že je to neúčinné a nekonečné. Při používání chemických jedů zase můžete zjistit s velkým časovým odstupem, že to bylo zdraví škodlivé. A chemikálií je třeba se vyvarovat především v případě, že si na zahradě hrají děti, nebo tam pěstujete něco jedlého. Některé nebezpečné látky zůstávají v půdě celé roky. Případů rakoviny a alergií přibývá, ale jen málokdo si uvědomuje souvislosti. To, čím si škodíte dnes, se může projevit třeba až za deset let. Některé přípravky kdysi běžně používané jsou nyní přísně zakázané, a ty které se prodávají dnes, mohou být zakázané v blízké budoucnosti.

Co tedy dělat?
Pro zvládnutí zaplevelené plochy a urychlení prvního stadia sukcese použijte mulčování a rychlou výsadbu trvalek, stromů a keřů. Neosázený nechte jen záhon, který budete používat na jednoletou zeleninu.

Každá rostlinka, kterou chceme pěstovat, neexistuje sama o sobě. Je součástí přírody – celku. Proto je pro nás daleko výhodnější využít možnosti napodobit v zahradě vyšší stadia přírodní sukcese. Máme štěstí, že nemusíme čekat desítky let, můžeme vysadit nejvyšší stadium rovnou, když nám to kvalita půdy dovolí. Permakultura proto doporučuje pěstování plodin formou dospělých ekosystémů. Vyhneme se tak marné práci, kterou nabízí stadia první. Technika používaná v permakultuře se nazývá: Jedlý les (Food forest).