Hřib královský

Hřib královský (Boletus regius Krombh. 1832) je velmi vzácná a zákonem chráněná houba z čeledi hřibovitých a zároveň jeden z nejkrásnějších hřibů bývalého Československa. Patří mezi teplomilné houby, které jsou vázané na listnaté stromy. V posledních letech výrazně mizí. Hřib královský byl jako druh popsán v 19. století v Čechách. Dříve býval vyhledávaným tržním druhem.
O první odborný popis se zasloužil přírodovědec českého původu, Julius Vincenc Krombholz, který jej vydal roku 1831 v rámci publikace Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme. I když bývá název hřibu královského novodobě spojován s Královskou oborou (dnešní Stromovka v Praze) jakožto původní známou lokalitou, uvádí Krombholz, že jde o název lidového původu a jako takový jej převzal. Jako lokalitu, na které houbu našel a popsal, uvádí „k. Thiergarten Stern“, tedy královskou oboru Hvězda, z čehož může mylná spojitost s Královskou oborou (Stromovka) pocházet.
Jako další lokality výskytu zmiňoval háje u Tuchoměřic (Waldungen bei Tuchomieřitz), Zbraslav (Königsaal), Mníšek pod Brdy (Mnischek), vrch Chrbina u Svárova(?) (Chrbina), Tachlovice (Tachlowitz) a Jílové u Prahy (Eule).
V 19. a ještě počátkem 20. století byl hřib královský hojnější než v současnosti, v průběhu 20. století začal ustupovat. Podle normy ČSN 46 3195 (platné od 1. dubna 1965 do 1. září 1997) bylo možné čerstvé plodnice hřibu královského prodávat na trhu. Od roku 1992 je houba chráněná.